Aktuelt fra Logi Systems

 

Nyhedsbrev om sygehuslogistik i Thorshavn, sorteringsanlæg hos Poul Hansen og samarbejde med Rambøll

31.08.2017

”Det er vigtigt med den helt rigtige tilgang til sygehuslogistik”

Logi Systems leverer lige nu rådgivning om og forbedring af logistikken ved en sygehusudvidelse på Landssygehuset i Thorshavn. Udvidelsen er på ca. 10.000 m2, og det samlede budget er knapt 400 mio. kr.

”Vores viden om logistik på Færøerne er ikke særlig stor, så logistikdelen af vores byggeprogram var svag og skulle forbedres, og derfor havde vi brug for en rådgiver som Logi Systems, der er eksperter på området,” siger Jan á Argjaboða, projektleder i Landsverk, der er den offentlige bygherre på Færøerne.

Det omfattende projekt er delt op i tre faser, hvor Logi Systems indtil videre har ansvar for de to første, der bl.a. består af kortlægning af det nuværende flow på sygehuset. Kortlægningen skal give indblik i, hvilke logistikløsninger der er behov for på det nye sygehus i forhold til de varetyper og grupper af patienter, der dagligt transporteres rundt på sygehuset.

Når kortlægningen er på plads, er det også Logi Systems opgave at rådgive om, hvad der skal tages højde for, hvordan tingene skal placeres, og hvilke ting der kan optimeres i det nye sygehusbyggeri.

”Logi Systems har bl.a. foreslået en rigtig god løsning, der er meget banebrydende. Man vil lave en sengeelevator, så de tomme senge kan gemmes i en elevatorskakt frem for at stå og fylde i gangarealerne. Det er mig bekendt slet ikke set før,” fortæller Jan á Argjaboða og fortsætter:

”Det er også en af årsagerne til, at vi valgte Logi Systems som samarbejdspartner. De har en anden tilgang end typiske rådgivere og arkitekter inden for sygehuslogistik. Et hospital er teknisk set en avanceret fabrik, hvor det handler om at få varer som medicin, mad og linned igennem så hurtigt som muligt med optimale processer, der ikke kræver en alt for stor flytning. Logi Systems har en mere industriel tilgang til det og kender alt til mekaniske løsninger til f.eks. lagerstyring, og det er rigtig vigtigt for os.”

Projektet er endnu i den første fase, og Logi Systems skal, som projektet skrider frem, også udarbejde udkast til projektforslag, detailprojekt og udbudsmateriale.

Sorteringsanlæg installeret hos Færøernes største engrosvirksomhed

Med mere end 15.000 forskellige fødevareprodukter havde Færøernes største engrosvirksomhed, Poul Hansen A/S, behov for en effektiv sorteringsløsning. I et tæt samarbejde mellem Logi Systems og Poul Hansen blev den optimale sorteringsløsning skræddersyet til at optimere sorteringsflowet på lageret.

Det nye sorteringsanlæg imødekommer bl.a. de udfordringer, Poul Hansen har, når virksomheden fx får 50 paller hjem, som normalt består af flere hundrede forskellige produkter. Når varerne køres ind på anlægget, bliver de scannet og kundesorteret, og på den måde får personalet på lageret nemt overblik over, hvilke kunder, de pågældende varer skal leveres til.

”Løsningen har i den grad optimeret vores lager, og vi er blevet mere fleksible og effektive. Vi kan nu hurtigt sortere de nye varer, der kommer til vores lager,” siger Høgni Hansen, Managing Director hos Poul Hansen og fortsætter:

”Fordelen ved sorteringsløsningen er, at vi selv kan plukke varerne på Færøerne, og samtidig betyder stregkodesystemet, at mange leverandører sammen kan levere varerne til os. Det sparer både os og dem for en masse tid og besvær.”

Poul Hansen har tidligere samarbejdet med Logi Systems, da der skulle designes en helt ny indretning af lageret.

”Vi er glade for Logi Systems som samarbejdspartner fordi de, udover at have et højt serviceniveau, er utroligt gode til at analysere problemstillinger og designe skræddersyede løsninger herudfra. For os er det en klar fordel, at Logi Systems er en lille virksomhed, fordi du har alle kompetencerne hos ganske få personer. Det giver en højere grad af fleksibilitet,” siger Høgni Hansen.

Logi Systems har foruden at designe sorteringsanlægget haft ansvar for at analysere problemstillingerne ved den nuværende transport, godkende leverandører af de forskellige logistikløsninger samt været tovholder ved den endelige implementering og overtagelse i maj 2013.

Se film om sorteringsanlægget her

Logi Systems indgår samarbejde med Rambøll

I fremtiden vil Logi Systems og Rambøll arbejde tæt sammen om projekter hos større danske og skandinaviske fødevarevirksomheder og -grossister.

Der er tale om et unikt samarbejde, der bygger på Rambølls store viden inden for byggeri og Logi Systems mange års erfaring med logistik.

Rambøll kan med samarbejdet trække på Logi Systems ekspertise inden for projektering og logistik, mens Logi Systems får mulighed for at levere logistikløsninger til store systemer, distributionscentre og produktioner og rådgive om logistik i mindre byggeprojekter i forbindelse med tekniske installationer.

Logi Systems samarbejde med Rambøll er med til at løfte de helhedsløsninger for industrien, der er behov for i Danmark og Skandinavien.