Intelligent hospitalslogistik

Logi Systems har et indgående kendskab til forsyningslogistikken på hospitalerne, bl.a. i forhold til forbrugsvarer, transport af mad, medicin, patient flow, linned og affaldshåndtering.

Vi tilbyder bl.a. følgende ydelser inden for hospitalslogistik:

  • Analyse og kortlægning af logistikken
  • Dispositionsforslag
  • Detailprojektering
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale
  • Bygherrerådgivning

Logi Systems var en af hovedpartnerne i Intelligent hospitalslogistik (IHL) – et innovativt projekt støttet af Markedsmodningsfonden, hvor vi var med til at udvikle et intelligent logistiksystem til de nye og eksisterende hospitaler.

Vi havde ansvar for at udvikle en fysisk demonstrator af infrastrukturen for IHL på Hvidovre Hospital.

Se hvilke komponenter og løsninger fra lagerlogistikken, der er sammensat til fremtidens hospitaler på www.ihl.nu.

Ud over vores ekspertise inden for hospitalslogistik, er vi også eksperter i udvikling af produktions– og lagerlogistik. Til højre kan du læse om nogle af de opgaver inden for hospitalslogistik, som vi har løst for vores kunder.

Relevante cases

Sygehus Sønderjylland

Landssygehuset i Thorshavn