Ejerskab for projektet

For Rambøll har Logi Systems udført et stort og komplekst projekt, som bestod af både en bygnings- og logistikdel og samarbejdet mellem disse.

I dette projekt var et tæt samarbejde mellem logistikken og bygningen et vigtigt og nødvendigt parameter for at opnå et optimalt og rationelt resultat.

Logi Systems varetog samtlige af projektets faser, bl.a. planlægning, design, udbud, forhandling/kontrahering og styringen under implementeringen.

Projektchef Roy Würtz udtaler sig om samarbejdet:

  • Projektet blev gennemført til aftalt tid og økonomi.
  • Logi Systems projektledelse ligger på et højt fagligt niveau, hvilket var til stor gavn for alle involverede parter.
  • Tilgangen til projektet var på alle måder professionel og kompetent og især kendetegnet ved godt købmandskab, rettidig omhu, ejerskab for projektet, kendskab til branchen og mange års erfaring.

Rambøll produktionslogistik

Produktionslogistik Rambøll