Flytning af fabrik i fuld drift

På baggrund af uddannelser som smed og maskiningeniør samt årelang erfaring som fabrikschef etablerede Knud Erik Czaja i 1982 virksomheden DEFCO (Delicious Food Company) i Aarhus.

Sammen med dygtige medarbejdere med international erfaring og sønnerne Morten og Mikkel har Czaja siden da produktudviklet, produceret og solgt unikke charcuteri- og pålægsprodukter af høj kvalitet.

DEFCO er vokset til Danmarks førende familieejede produktionsvirksomhed inden for detailpakket pålæg og har nu ca. 160 medarbejdere. DEFCO indgik i 2017 aftale om salg af bygningerne i Helsingforsgade, hvor virksomheden har været siden etableringen og den flytter snart til et nyt domicil på Gunnar Clausens Vej. Etablering og ombygning af den nye fabrik blev indledt i marts 2018 og DEFCO vil være endeligt på plads senest i december 2019.

DEFCO har valgt Logi Systems til det omfattende arbejde med indretning, etablering af optimalt produktionsflow og logistik samt rådgivning i forbindelse med optimering af de nye processer.

Det meget nære samarbejde om de nye produktionsfaciliteter medfører en effektiv og fremtidssikret produktion med et moderne fabrikslayout. Det sikrer en høj grad af fleksibilitet, der gør det muligt for DEFCO at betjene et krævende og dynamisk marked. Samarbejdet er særdeles vigtigt, idet det er hensigten, at flytningen kommer til at foregå, mens produktionen kører. Der vil således blive flyttet én linje af gangen, når renoveringen på Gunnar Clausens Vej er færdig. DEFCO har valgt, at Logi Systems er med fra start til slut, så fokus på målsætninger, fremdrift og milestones bliver opretholdt og effektivt ført helt ud i produktionen.