Stor faglig ekspertise

Logi Systems og Skjøde har i flere projekter samarbejdet om at optimere bygningskonstruktion og design i nybyggeri på en måde, hvor bygningens anvendelse og logistikken tænkes ind så tidligt i processen som muligt.

Det kan fx være optimering af konstruktion, lys, stolper, ramper, forsyning m.m.

Allan Nielsen udtaler sig om samarbejdet:

  • Logi Systems udviser altid stor faglig ekspertise i kombination med godt købmandskab.
  • Logi Systems har en bred erfaring fra mange brancher og projekter, som ofte bruges kreativt til at finde nye løsninger til at dække nye behov.
  • Logi Systems går grundigt til værks og følger projekterne til dørs – fra den første skitse til anlægget er afleveret og i drift.